معنی و ترجمه کلمه diamonds به فارسی diamonds یعنی چه

diamonds


علوم هوايى : شکل موجهاى ضربه اى که معمولا در جريان خروجى راکتها بصورت لوزى هاى پشت سر هم قابل مشاهده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها