معنی و ترجمه کلمه dianthus به فارسی dianthus یعنی چه

dianthus


(گ.ش ).گل ميخک ،قرنفل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها