معنی و ترجمه کلمه diaper به فارسی diaper یعنی چه

diaper


پارچه ء قنداق ،گل و بوته دارکردن ،گل و بوته کشيدن ،کهنه ء بچه را عوض کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها