معنی و ترجمه کلمه diaphgram pump به فارسی diaphgram pump یعنی چه

diaphgram pump


پمپ ديافراگم دار
علوم مهندسى : پمپ ممبرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها