معنی و ترجمه کلمه diaphragmatic به فارسی diaphragmatic یعنی چه

diaphragmatic


وابسته به حجاب حاجز،پرده اى ،جدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها