معنی و ترجمه کلمه diaphyseal به فارسی diaphyseal یعنی چه

diaphyseal


(تش ).مربوط ببدنه ء استخوانهاى دراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها