معنی و ترجمه کلمه diary به فارسی diary یعنی چه

diary


دفتر يادداشت روزانه ،دفتر خاطرات روزانه
علوم نظامى : دفتر روزانه يکان دفتر وقايع روزانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها