معنی و ترجمه کلمه diastolic pressure به فارسی diastolic pressure یعنی چه

diastolic pressure


روانشناسى : فشار خون انبساطى
ورزش : فشار دياستولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها