معنی و ترجمه کلمه diastrophic به فارسی diastrophic یعنی چه

diastrophic


(ز.ش ).مربوط به تحولات زمين ،ناشى ازتغييرات ارضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها