معنی و ترجمه کلمه diatropism به فارسی diatropism یعنی چه

diatropism


(گ.ش ).گرايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها