معنی و ترجمه کلمه did you hurt your self a به فارسی did you hurt your self a یعنی چه

did you hurt your self a


اياهيچ اذيت شديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها