معنی و ترجمه کلمه diddle به فارسی diddle یعنی چه

diddle


فريب دادن ،مغبون کردن
کامپيوتر : تحريف کردن به وسيله داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها