معنی و ترجمه کلمه die-cast به فارسی die-cast یعنی چه

die-cast


ريختن فشارى
علوم مهندسى : ريختن حديده اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها