معنی و ترجمه کلمه die-sinking and engraving machine به فارسی die-sinking and engraving machine یعنی چه

die-sinking and engraving machine


علوم مهندسى : دستگاه فرز حديده و حکاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها