معنی و ترجمه کلمه die-stamping press به فارسی die-stamping press یعنی چه

die-stamping press


پرس حديده
علوم مهندسى : پرس قالب گيرى حديده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها