معنی و ترجمه کلمه diet به فارسی diet یعنی چه

diet


عادت غذائى( رژيم غذائى)،پرهيز،رژيم گرفتن ،شورا
روانشناسى : برنامه غذايى
زيست شناسى : برنامه غذايى
بازرگانى : عادت غذائى
ورزش : رژيم غذايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها