معنی و ترجمه کلمه differential ballistic wind به فارسی differential ballistic wind یعنی چه

differential ballistic wind


باد باليستيکى فرضى
علوم نظامى : باد باليستيکى مفروض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها