معنی و ترجمه کلمه differential compaction به فارسی differential compaction یعنی چه

differential compaction


عمران : تراکم متناوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها