معنی و ترجمه کلمه differential ionization chamber به فارسی differential ionization chamber یعنی چه

differential ionization chamber


شيمى : اتاقک يونش تفاضلى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها