معنی و ترجمه کلمه difficult terrain به فارسی difficult terrain یعنی چه

difficult terrain


زمين دو عارضه
علوم نظامى : زمين مشکل براى عبور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها