معنی و ترجمه کلمه diffusion effect به فارسی diffusion effect یعنی چه

diffusion effect


اثر نشر
بازرگانى : اثر شيوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها