معنی و ترجمه کلمه digit span test به فارسی digit span test یعنی چه

digit span test


روانشناسى : ازمون فراخناى ارقام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها