معنی و ترجمه کلمه digital tape cassettes به فارسی digital tape cassettes یعنی چه

digital tape cassettes


کامپيوتر : نوار کاست رقمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها