معنی و ترجمه کلمه digital to analog converter به فارسی digital to analog converter یعنی چه

digital to analog converter


مبدل ديجيتال به انالوگ
کامپيوتر : مبدل رقمى به قياسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها