معنی و ترجمه کلمه digital-to-analogue converter به فارسی digital-to-analogue converter یعنی چه

digital-to-analogue converter


علوم مهندسى : مبدل ديجيتال به انالوگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها