معنی و ترجمه کلمه digitalis به فارسی digitalis یعنی چه

digitalis


(گ.ش ).گل انگشتانه ،ديژيتال ،رقمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها