معنی و ترجمه کلمه dignitary به فارسی dignitary یعنی چه

dignitary


شخص بزرگ ،عالى مقام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها