معنی و ترجمه کلمه digress به فارسی digress یعنی چه

digress


پرت شدن(از موضوع)،گريز زدن ،منحرف شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها