معنی و ترجمه کلمه diligence به فارسی diligence یعنی چه

diligence


کوشش پيوسته ،سعى و کوشش ،پشت کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها