معنی و ترجمه کلمه diligency به فارسی diligency یعنی چه

diligency


کوشش پيوسته ،سعى و کوشش ،پشت کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها