معنی و ترجمه کلمه diluted soluble oil به فارسی diluted soluble oil یعنی چه

diluted soluble oil


علوم مهندسى : روغن حل شونده رقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها