معنی و ترجمه کلمه dimension sketch به فارسی dimension sketch یعنی چه

dimension sketch


علوم مهندسى : طرح اندازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها