معنی و ترجمه کلمه dimension به فارسی dimension یعنی چه

dimension


اندازه گرفتن ،ديمانسيون ،برز،حجم ،اندازه ،بعد،اهميت ،ابعاد
علوم مهندسى : معيار
کامپيوتر : بعد
معمارى : دورا
شيمى : بعد
روانشناسى : بعد
زيست شناسى : بعد
بازرگانى : اندازه
ورزش : اندازه
علوم هوايى : معادله ابعادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها