معنی و ترجمه کلمه dimensional stability به فارسی dimensional stability یعنی چه

dimensional stability


ثبات فرم
علوم مهندسى : ثبات اندازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها