معنی و ترجمه کلمه dimerous به فارسی dimerous یعنی چه

dimerous


دوجزئى ،داراى مفصل دوبخشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها