معنی و ترجمه کلمه diminishing marginal productivity به فارسی diminishing marginal productivity یعنی چه

diminishing marginal productivity


بهره دهى نهائى نزولى
بازرگانى : نزولى بودن بهره دهى نهائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها