معنی و ترجمه کلمه diminishing marginal utility به فارسی diminishing marginal utility یعنی چه

diminishing marginal utility


فايده نهايى نزولى
قانون ـ فقه : نزولى بودن مطلوبيت نهايى
بازرگانى : نزولى بودن مطلوبيت نهائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها