معنی و ترجمه کلمه diminishing returns به فارسی diminishing returns یعنی چه

diminishing returns


روانشناسى : بازده کاهش يابنده
بازرگانى : بازده نزولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها