معنی و ترجمه کلمه dimple به فارسی dimple یعنی چه

dimple


چاه زنخدان ،گودى( بدن و زنخدان و گونه)
ورزش : هريک از 336 فرورفتگى کوچک رگى گوى گلف براى کاستن کشش در هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها