معنی و ترجمه کلمه dingdong به فارسی dingdong یعنی چه

dingdong


دنگ دنگ ،طنين صداى ساعت ،شماطه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها