معنی و ترجمه کلمه dioptrics به فارسی dioptrics یعنی چه

dioptrics


مبحث انکسار نور در اجسام ،شفاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها