معنی و ترجمه کلمه dip the eye به فارسی dip the eye یعنی چه

dip the eye


علوم نظامى : وصل کردن چشمى طنابها بهم
علوم دريايى : وصل کردن چشمى طنابها بهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها