معنی و ترجمه کلمه dip به فارسی dip یعنی چه

dip


Dual in Line Package،وسيله اى که روى ان يک مدار مجتمع نصب مى شود،فروبردن و دراوردن از مايع ،عمق سنج ،اندازه گير زاويه انحنا عمق غوطه ورى مين ،عمق شناورى ازاد مين نيم افراشتن پرچم ،شيب ،غوطه دادن ،تعميد دادن ،غوطه ور شدن ،پايين امدن ،سرازيرى ،جيب بر،فرو رفتگى ،غسل
علوم مهندسى : غوطه ور شدن
کامپيوتر : بسته درون برنامه دو واحدى
معمارى : غوطه
علوم هوايى : شيب مغناطيسى
علوم نظامى : نيم دکل
علوم دريايى : نيم دکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها