معنی و ترجمه کلمه diplomatic privileges به فارسی diplomatic privileges یعنی چه

diplomatic privileges


امتيازات سياسى
قانون ـ فقه : امتيازات ديپلماتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها