معنی و ترجمه کلمه dipneedle circuit به فارسی dipneedle circuit یعنی چه

dipneedle circuit


مدار حساس مغناطيسى
علوم نظامى : مدار مغناطيسى مين غوطه ور

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها