معنی و ترجمه کلمه dipteron به فارسی dipteron یعنی چه

dipteron


( )pl.diptera(ج.ش ).حشرات دوبال ،دوبالان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها