معنی و ترجمه کلمه direct access processing به فارسی direct access processing یعنی چه

direct access processing


کامپيوتر : پردازش به روش دستيابى مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها