معنی و ترجمه کلمه direct coupling به فارسی direct coupling یعنی چه

direct coupling


الکترونيک : جفتگرى مستقيم
علوم هوايى : کوپلينگ مستقيم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها