معنی و ترجمه کلمه direct involvement به فارسی direct involvement یعنی چه

direct involvement


in committing an offence،مباشرت
قانون ـ فقه : مباشرت در جرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها