معنی و ترجمه کلمه direct quenching به فارسی direct quenching یعنی چه

direct quenching


علوم مهندسى : سخت گردانى مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها